Страници

28.04.2015 г.

Вложи в думите си благодат

думи от учителя петър дънов
Снимка: pwillsquill.blogspot.com

„Най-първо трябва да се научите да употребявате правилно думите, да научите силата на всяка дума. Понякога казваш: „Ти не си искрен”, но тази дума, тази мисъл, която си изказал, има обратно действие. Никой няма право да употребява човешката мисъл така, както той си иска. Всяка дума съдържа в себе си или благодат, или отрова, съдържа или киселина, или основа. В Духовния свят всички мисли си имат имена и ще проверите захар ли съдържат, основа ли, или киселина. Прочетете мисълта и тогава я употребете.” Учителя Петър Дънов