Страници

28.04.2015 г.

Вложи в думите си благодат

думи от учителя петър дънов
Снимка: pwillsquill.blogspot.com

„Най-първо трябва да се научите да употребявате правилно думите, да научите силата на всяка дума. Понякога казваш: „Ти не си искрен”, но тази дума, тази мисъл, която си изказал, има обратно действие. Никой няма право да употребява човешката мисъл така, както той си иска. Всяка дума съдържа в себе си или благодат, или отрова, съдържа или киселина, или основа. В Духовния свят всички мисли си имат имена и ще проверите захар ли съдържат, основа ли, или киселина. Прочетете мисълта и тогава я употребете.” Учителя Петър Дънов

Изключително рядко пиша в този блог и това толкова ме натъжава. Но! не искам да пиша за злободневни, ежедневни, помръкнали неща. Не искам да мрънкам в блога си, не искам да хуля, да се тръшкам, възмущавам или самосъжалявам. Искам да напиша една дума, но тя да носи заряд за живот, провокация за себеразвитие, подтик към съвършенство или просто – мъничко светлина. Аз чакам тази дума и понякога чакам доста много. Тя все още не ме е посетила, но днес прочетох мисълта от Учителя и може би ми се прииска да се оневиня (пред себе си, пред кой ли друг), като я споделя.

„Всяка дума съдържа в себе си или благодат, или отрова...”

О, как искам да сея благодат! Как само чакам мъничката светлина...


Няма коментари: